گزارش فعالیت های مدرسه مجازی

گزارش فعالیت های مدرسه مجازی

           ((دبیرستان دوره اول شهید بهشتی کاشمر))

با سلام و آرزوی صحت و سلامتی،  گزارش حاضر مجموعه ای از فعالیت های دبیرستان دوره اول شهید بهشتی کاشمر را در دوران تعطیلات پیشگیری از بیماری کوئید-19 ارائه می دهد.

سال تحصیلی 13400-1399 با توجه به پیش آمد شرای شهید بهشتی کاشمر ط جدید و تعطیلات کاملا غیر قابل پیش بینی، سالی متفاوت را در عرضه آموزش مجازی و از راه دور برای دبیرستان دوره اول مفید یادگار رقم زد. مسئولین مجموعه حاضر، همواره در پی ایجاد شرایطی جدید برای آموزش های نوین مجازی و جاری نمودن آنها می کوشیدند اما باید خاطر نشان کرد که تهدید تعطیلات کرونایی به واقع فرصتی بی نظیر برای این مجموعه در راستای پیشرفت سریع و چشم گیر در استفاده از راهبردهای آموزش مجازی فراهم ساخت